Gå direkt till innehållet
Signs Banner - Signs

Säkerhetsskyltar

För att förhindra kostsamma olyckor på en arbetsplats skall alla riskmoment begränsas eller undvikas genom skyddsåtgärder eller avgränsning. Då det finns ställen där anställda inte helt kan undvika alla riskmoment måste dessa märkas. Detta förverkligas med tydlig varselmärkning för att garantera din personals säkerhet.

Vi planerar, producerar, monterar och underhåller säkerhetsskyltar för industrin, arbetsplatser och offentliga utrymmen. På våra skyltar använder vi allmänna, standardiserade symboler och märken (ISO 7010) som är lätta att förstå. Alla produkter tillverkas i vår egen produktionslinje i Raseborg och levereras till hela Finland.

Önskar du trycka upp säkerhetsskyltar som avviker från standarden kan vi rita upp enligt dina önskemål.

Till vårt sortiment hör:

 • varningsskyltar 
 • förbudsskyltar 
 • påbudsskyltar 
 • arbetsplatsskyltar
 • brandskyltar
 • första hjälp och nödskyltar
 • utrymningsskyltar 
 • självlysande skyltar
 • reflekterande skyltar 
 • GHS-märken 
 • säkerhetsanvisning 

Arbeten

Ta kontakt

Mikael Björklöf

Mikael Björklöf

Technical Project Manager

Niklas Fjäder

Niklas Fjäder

Co-founder & CEO