Gå direkt till innehållet
Signs Banner - Signs

Teknisk planering

Vi planerar och utför processmärkning, säkerhetsmärkning och skyltning för industrier, företag och bostadsbolag. Vår ansvariga planerare har 25 års erfarenhet av att jobba med stora industrier och har uppdaterad kunskap om dagens standarder för olika typer av märkning. Vi planerar och monterar tejp och skyltar enligt kundens egna önskemål eller enligt en standard, som t.ex SFS 3701 för rörmärkning, men även enligt internationella märkningsstandarder.

Vill du försäkra dig om att arbetssäkerheten håller måttet, processmärkningen uppfyller myndigheternas krav och att det är lätt för kunder och besökare att röra sig på ert område och i era fastigheter? På MR Media kan vi ta hand om hela processen från planering till produktion och montering.

Till våra planeringstjänster hör:

  • Kartläggning över behov av märkning i en process eller utrymme
  • Planering av säkerhetsmärking och -skyltning
  • Granskning och notering av avvikelser i befintlig märkning och dokumentation
  • Omfattande utrymningsplaner
  • Områdeskartor och -skyltning
  • Inomhusskyltning och kördirektiv

Arbeten

Ta kontakt

Mikael Björklöf

Mikael Björklöf

Technical Project Manager

Niklas Fjäder

Niklas Fjäder

Co-founder & CEO